#

Skrót najnowszych wydarzeń z życia organizacji:

Polska ekipa z Podlasia na Międzynarodowym Obozie Szkoleniowym IBK Kyokushin Karate na Węgrzech

Noc wojowników Kyokushin Karate - Sukcesy Polaków

Najbliższe zawody:

zawody

Strona Federacji IBK Kyokushin Polska, której prezesem jest Shihan Artur Więzowski(5 dan). Najnowsze wydarzenia, zdjęcia, opisy zawodów - bądź zawsze na bieżąco! Zasubskrybuj nas na Facebooku.

słowa kluczowe: ibk, kyokushin, karate, artur, więzowski, budokai, insytut, shihan, polska, ciechanowiec, 2012, kyo, podlasie, mazowieckie, masutatsu, oyama, ufc, gordeau.

informacje
Przetłumacz stronę:

Odwiedziny gości
Dziś:28
Wczoraj:63
W tym tygodniu:448
W tym miesiącu:295
W tym roku:6,904
Wszystkich:195,423
WIZYTA GENERA?A SPECNAZU NA PODLASIU

WIZYTA GENERA?A SPECNAZU NA PODLASIU

Genera? Vladymiras Lisicynas by?y dowódca Specnaz przebywa? na zaproszenie Shihana Artura Wi?zowskiego Prezesa Mazowiecko-Podlaskiego Klubu Karate oraz Dyrektora IBK Polska w Zambrowie i w Ciechanowcu szkol?c m?odych ludzi w specjalnych technikach walki  (Specnaz to elitarne jednostki komandosów Rosyjskich ).

general

Genera? Lisicynas jest równie? wybitnym mistrzem Ju Jitsu Tenchi Bogyo Ryu posiadaj?cym najwy?szy stopie? wtajemniczenia 10 dan. Obecnie szkoleniowiec s?u?b mundurowych Wojska, Policji, Jednostek antyterrorystycznych na Litwie i w Uni Europejskiej.

Obecnie jest równie? szefem i za?o?ycielem Organizacji Specnaz Global maj?cej swoich przedstawicieli prawie na ka?dym Kontynencie.

 

W Seminarium uczestniczy?o 70 osób z Podlasia i z Kraju uczestnicy zapoznawali si? z tajnikami antyterrorystycznymi walki wr?cz oraz obrony przed atakiem no?em i innymi rodzajami broni Genera? wyj?tkowo równie? przeprowadzi? specjalny trening w Zambrowie dla najm?odszych.

czytaj wi?cej ->

navan dnia październik 17 2012
Czytaj więcej · 2666 czytań ·Drukuj
Seminatrium szkoleniowe!

KONTAKT Z SHIHANEM ARTUREM: 604 259 053

 

spetsnaz

navan dnia wrzesień 27 2012
Drukuj
Polska ekipa z Podlasia na Mi?dzynarodowym Obozie Szkoleniowym IBK Kyokushin Karate na W?grzech

Polska ekipa z Podlasia na Mi?dzynarodowym Obozie Szkoleniowym IBK  Kyokushin Karate na W?grzechzdaj?cy z mistrzami

W Mi?dzynarodowym Obozie w Budapeszcie Kyokushin IBK, na którym by?o ponad 200 Karateka z ca?ej Europy znale?li si? równie? zawodnicy i Trenerzy z Podlasia w?ród szkoleniowców by? Shihan Artur Wi?zowski(Ciechanowiec) asystowa? mu podczas treningów Sensei Robert Ga?dzik (Zambrów), oby dwaj reprezentuj? Mazowiecko-Podlaski Klub Karate. Treningi oprócz Polaków prowadzili najlepsi Trenerzy w Europie, posiadacze Wysokich stopni Mistrzowskich, wychowawcy Mistrzów ?wiata i Europy w tej dyscyplinie sportu.

czytaj wiecej ->

navan dnia sierpień 25 2012
Czytaj więcej · 4235 czytań ·Drukuj
Noc wojownikw Kyokushin Karate - Sukcesy Polakw

„Noc wojowników Kyokushin Karate” - Sukcesy Polaków

 

9 czerwca w Dunajskiej Stredzie na S?owacji odby?a si? profesjonalna gala sportów walki Puchar Europy Krajów V4 „Noc wojowników Kyokushin Karate”. Podczas gali odby?y si? amatorskie walki bokserskie, zawodowe walki MMA, pokazy zapa?ników i walki Kyokushin Karate IBK Budokai. Z ramienia polskiego Instytutu IBK Budokai do S?owacji pojechali shihan Artur Wi?zowski(kierownik ekipy), sensei Kamil Bazelak jako trener reprezentacji i zawodnicy Robert Ga?dzik, Karol Wi?niewski, Adrian Dobrzycki, Adam Górecki i Ma?gorzata Bazelak.

czytaj wi?cej ->

navan dnia sierpień 25 2012
Czytaj więcej · 4048 czytań ·Drukuj