#

Skrót najnowszych wydarzeń z życia organizacji:

Polska ekipa z Podlasia na Międzynarodowym Obozie Szkoleniowym IBK Kyokushin Karate na Węgrzech

Noc wojowników Kyokushin Karate - Sukcesy Polaków

Najbliższe zawody:

zawody

Strona Federacji IBK Kyokushin Polska, której prezesem jest Shihan Artur Więzowski(5 dan). Najnowsze wydarzenia, zdjęcia, opisy zawodów - bądź zawsze na bieżąco! Zasubskrybuj nas na Facebooku.

słowa kluczowe: ibk, kyokushin, karate, artur, więzowski, budokai, insytut, shihan, polska, ciechanowiec, 2012, kyo, podlasie, mazowieckie, masutatsu, oyama, ufc, gordeau.

informacje
Przetłumacz stronę:

Odwiedziny gości
Dziś:70
Wczoraj:69
W tym tygodniu:454
W tym miesiącu:1,090
W tym roku:1,090
Wszystkich:189,609
Seminarium szkoleniowe z legend? Kyokushin Kancho Gerard Gordeau 9 dan i 6 dan Kyokushinkai dla Artura Wi?zowskiego

Seminarium szkoleniowe z legend? Kyokushin Kancho

Gerard Gordeau 9 dan oraz 6 dan Kyokushinkai dla

Artura Wi?zowskiego

 

seminarium

          Na zaproszenie Shihan Artura Wi?zowskiego (Mazowiecko-Podlaskiego Klubu Karate) w dniach 20 i 21 do Zambrowa i Ciechanowca przyjecha?y s?awy ?wiata sztuk walk. Celem wizyty by?o Ogólnopolskie Seminarium Szkoleniowe. Które odby?o si? hali sportowej Miejskiego Gimnazjum Nr 1. Na treningu zjawi? si? m.in.: Legenda UFC i Kyokushin Karate Kancho Gerard Gordeau 9 DAN Kyokushin, 10 DAN Ju Jitsu, Soke Bogdan Puczy?y?ski 10 dan Ju Jitsu oraz Sensei Duncan Smit 3 DAN Kyokushin, 2 DAN Ju Jitsu
Pierwsz? cz??? seminarium poprowadzi? Kancho Gerard Gordeau, który zapoznawa? adeptów sztuk walki z technikami walki w stójce.Seminarium szkoleniowe po?wi?cone jest technikom walki typowej dla Kyokushin.

czytaj wi?cej ->

zobacz zdj?cia w galerii

navan dnia kwiecień 23 2013
Czytaj więcej · 1593 czytań ·Drukuj
ZAPROSZENIE

Zaproszenie

Zarz?d PF IBK zaprasza na Ogólnopolskie Seminarium z Kancho Gerardem Gordeau 9 dan Kyokushin Karate, które odb?dzie si? w Hali miejskiego Gimnazjum w Zambrowie ul. Wyszy?skiego 6 dnia 20 Kwietnia (sobota) godz. 11.00.

Kancho Gordeau jest jednym z pierwszych ludzi walcz?cych w klatkach oraz pó?finalist? presti?owych walk MMA w UFC, jest te? ekspertem JU JITSU i posiada najwy?szy stopie? w Boksie Francuskim SAWATE Kancho jest te? za?o?ycielem s?ynnej szko?y Kamakura Dojo oraz Dyrektorem Internationale Budo Kai z siedzib? w Hadze. W wizycie w Polsce b?dzie towarzyszy? Kancho Dunkan Smit 2 dan Brazylijkiego Ju Jitsu wspania?y ekspert walki w parterze.

Rezerwacje miejsc noclegowych mo?na poczyni? wed?ug spisu podanego w li?cie

Seminarium b?dzie dostosowane do wszystkich grup stylowych po?wi?cone taktyce walki w Karate, K1, MMA.

Udzia? w Seminarium 40 z? op?aty nie dotycz? Szefów O?rodków oraz stopni powy?ej 6 dan w Sztukach Walki.

Kontakt Tel . Shihan Artur Wi?zowski 604259053 

 

 

 

                                                        Zapraszam wszystkich serdecznie:

                                                        Dyrektor PF IBK Shihan Artur Wi?zowski


navan dnia kwiecień 08 2013
Drukuj
Holenderscy wojownicy odwiedz? Polsk?!

dutchfighters

navan dnia marzec 26 2013
Czytaj więcej · 1355 czytań ·Drukuj
Mistrzostwa Europy Kyokushin Budo Kai w Hadze

                           Mistrzostwa Europy Kyokushin Budo Kai

haga22

 

 

W Hadze Holandia Odby?y si? Mistrzostwa Europy Kyokushin IBK, którego szefem jest Kancho Gerard Gordeau 9 dan.

W Mistrzostwach wzi??a udzia? reprezentacja Polskiej Federacji IBK z Shihanem Arturem Wi?zowskim na czele (Ciechanowiec) oraz z Trenerem Kadry Sensei Grzegorzem Sakowiczem (Bia?ystok).

Micha? Pys (-80kg) reprezentuj?cy PF IBK  po ci??ki walkach eliminacyjnych wywalczy? Br?zowy medal przegrywaj?c w walkach pó?fina?owych z zawodnikiem ze Szwajcari na ilo?? rozbitych desek po wyrównanych dwóch rundach rozbi? o jedn? desk? mniej, (zasada ta jest stosowana w Karate Kyokushin w przypadku remisu)  wyst?p Micha?a nale?y uzna? za bardzo udany zwarzywszy ?e by? to jego debiut na tak presti?owych Zawodach.

haga11

Polacy zaprosili równie? Koncho Gordeau do Polski, wizyta b?dzie mia?a miejsce 20 kwietnia podczas której Kancho Gordeau przeprowadzi Seminarium szkoleniowe wraz z Dunkanem Smitem 2 dan Brazyliskiego Ju Jitsu serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do Zambrowa kontakt Tel. 604259053.

Dodajmy ?e Kancho Gordeau to jeden z pierwszych Mistrzów walcz?cych w klatkach oraz uczestnik pierwszych edycji UFC . 

 

navan dnia marzec 23 2013
Czytaj więcej · 1334 czytań ·Drukuj
PUCHAR POLSKI JUNIORW IBK

 Choszcze?ski Klub Karate zaprasza  reprezentacj?  Waszego  Klubu  do  wzi?cia  udzia?u w:

                                                                                                       

         PUCHAR POLSKI JUNIORÓW IBK

             19 stycznia 2013  Choszczno

zawody

 

 O R G A N I Z A T O R:  Choszcze?ski Klub Karate

      UL  Stargardzka  41 c7

            tel.   507  268  928   e-mail:  chkk@ wp. pl

 

 W S P Ó ? O R G A N I Z A T O R:  Centrum Rekreacyjno-Sportowe  w Choszcznie

 

 

 P A T R O N A T: Burmistrz  Choszczna

 

czytaj wiecej ->

navan dnia styczeń 12 2013
Czytaj więcej · 1569 czytań ·Drukuj
Mi?dzynarodowe Mistrzostwa Polski Kyokushin IBK Zambrw 2012

Mi?dzynarodowe Mistrzostwa Polski Kyokushin IBK Zambrów 2012

header_news

 

W miniony weekend w Zambrowie w Hali Miejskiego Gimnazjum odby?y si? Mi?dzynarodowe Mistrzostwa Polski Kyokushin Karate IBK, których organizatorem by? Mazowiecko-Podlaski Klub Karate z Shihanem Arturem Wi?zowskim na czele w komitecie organizacyjnym byli równie? Sensei Robert Ga?dzik i Radny Micha? Klimowicz w Mistrzostwach wystartowa?o 130 zawodników Juniorów i Seniorów z Litwy Holandi i Polski.

czytaj wi?cej ->

navan dnia grudzień 11 2012
Czytaj więcej · 1389 czytań ·Drukuj
WIZYTA GENERA?A SPECNAZU NA PODLASIU

WIZYTA GENERA?A SPECNAZU NA PODLASIU

Genera? Vladymiras Lisicynas by?y dowódca Specnaz przebywa? na zaproszenie Shihana Artura Wi?zowskiego Prezesa Mazowiecko-Podlaskiego Klubu Karate oraz Dyrektora IBK Polska w Zambrowie i w Ciechanowcu szkol?c m?odych ludzi w specjalnych technikach walki  (Specnaz to elitarne jednostki komandosów Rosyjskich ).

general

Genera? Lisicynas jest równie? wybitnym mistrzem Ju Jitsu Tenchi Bogyo Ryu posiadaj?cym najwy?szy stopie? wtajemniczenia 10 dan. Obecnie szkoleniowiec s?u?b mundurowych Wojska, Policji, Jednostek antyterrorystycznych na Litwie i w Uni Europejskiej.

Obecnie jest równie? szefem i za?o?ycielem Organizacji Specnaz Global maj?cej swoich przedstawicieli prawie na ka?dym Kontynencie.

 

W Seminarium uczestniczy?o 70 osób z Podlasia i z Kraju uczestnicy zapoznawali si? z tajnikami antyterrorystycznymi walki wr?cz oraz obrony przed atakiem no?em i innymi rodzajami broni Genera? wyj?tkowo równie? przeprowadzi? specjalny trening w Zambrowie dla najm?odszych.

czytaj wi?cej ->

navan dnia październik 17 2012
Czytaj więcej · 2632 czytań ·Drukuj
Seminatrium szkoleniowe!

KONTAKT Z SHIHANEM ARTUREM: 604 259 053

 

spetsnaz

navan dnia wrzesień 27 2012
Drukuj
Polska ekipa z Podlasia na Mi?dzynarodowym Obozie Szkoleniowym IBK Kyokushin Karate na W?grzech

Polska ekipa z Podlasia na Mi?dzynarodowym Obozie Szkoleniowym IBK  Kyokushin Karate na W?grzechzdaj?cy z mistrzami

W Mi?dzynarodowym Obozie w Budapeszcie Kyokushin IBK, na którym by?o ponad 200 Karateka z ca?ej Europy znale?li si? równie? zawodnicy i Trenerzy z Podlasia w?ród szkoleniowców by? Shihan Artur Wi?zowski(Ciechanowiec) asystowa? mu podczas treningów Sensei Robert Ga?dzik (Zambrów), oby dwaj reprezentuj? Mazowiecko-Podlaski Klub Karate. Treningi oprócz Polaków prowadzili najlepsi Trenerzy w Europie, posiadacze Wysokich stopni Mistrzowskich, wychowawcy Mistrzów ?wiata i Europy w tej dyscyplinie sportu.

czytaj wiecej ->

navan dnia sierpień 25 2012
Czytaj więcej · 4155 czytań ·Drukuj
Noc wojownikw Kyokushin Karate - Sukcesy Polakw

„Noc wojowników Kyokushin Karate” - Sukcesy Polaków

 

9 czerwca w Dunajskiej Stredzie na S?owacji odby?a si? profesjonalna gala sportów walki Puchar Europy Krajów V4 „Noc wojowników Kyokushin Karate”. Podczas gali odby?y si? amatorskie walki bokserskie, zawodowe walki MMA, pokazy zapa?ników i walki Kyokushin Karate IBK Budokai. Z ramienia polskiego Instytutu IBK Budokai do S?owacji pojechali shihan Artur Wi?zowski(kierownik ekipy), sensei Kamil Bazelak jako trener reprezentacji i zawodnicy Robert Ga?dzik, Karol Wi?niewski, Adrian Dobrzycki, Adam Górecki i Ma?gorzata Bazelak.

czytaj wi?cej ->

navan dnia sierpień 25 2012
Czytaj więcej · 3965 czytań ·Drukuj