#

Skrót najnowszych wydarzeń z życia organizacji:

Polska ekipa z Podlasia na Międzynarodowym Obozie Szkoleniowym IBK Kyokushin Karate na Węgrzech

Noc wojowników Kyokushin Karate - Sukcesy Polaków

Najbliższe zawody:

zawody

Strona Federacji IBK Kyokushin Polska, której prezesem jest Shihan Artur Więzowski(5 dan). Najnowsze wydarzenia, zdjęcia, opisy zawodów - bądź zawsze na bieżąco! Zasubskrybuj nas na Facebooku.

słowa kluczowe: ibk, kyokushin, karate, artur, więzowski, budokai, insytut, shihan, polska, ciechanowiec, 2012, kyo, podlasie, mazowieckie, masutatsu, oyama, ufc, gordeau.

informacje
Przetłumacz stronę:

Odwiedziny gości
Dziś:1,203
Wczoraj:22
W tym tygodniu:1,359
W tym miesiącu:1,439
W tym roku:16,752
Wszystkich:205,271
Polska ekipa z Podlasia na Mi?dzynarodowym Obozie Szkoleniowym IBK Kyokushin Karate na W?grzech

Polska ekipa z Podlasia na Mi?dzynarodowym Obozie Szkoleniowym IBK  Kyokushin Karate na W?grzechuczniowie z mistrzami

W Mi?dzynarodowym Obozie w Budapeszcie Kyokushin IBK, na którym by?o ponad 200 Karateka z ca?ej Europy znale?li si? równie? zawodnicy i Trenerzy z Podlasia w?ród szkoleniowców by? Shihan Artur Wi?zowski(Ciechanowiec) asystowa? mu podczas treningów Sensei Robert Ga?dzik (Zambrów), oby dwaj reprezentuj? Mazowiecko-Podlaski Klub Karate.Treningi oprócz Polaków prowadzili najlepsi Trenerzy w Europie, posiadacze Wysokich stopni Mistrzowskich, wychowawcy Mistrzów ?wiata i Europy w tej dyscyplinie sportu.

Robert Ga?dzik z certyfikatem

Treningi odbywa?y si? cztery razy dziennie g?ównie dotyczy?y taktyki walki, MMA, K1 ale równie? tradycyjnych form Karate jakimi s? Kata oraz kombinacje obronne z atakiem na czu?e i wra?liwe punkty cz?owieka.Uczestnicy obozy reprezentowali wysoki poziom Europejski zarówno techniczny jak i podczas walk, które by?y na porz?dku dziennym podczas ca?ego Obozu. Podczas obozu odby? si? egzamin na stopnie mistrzowskie dan w którym udzia? wzi?li reprezentanci z Polski do egzaminu przyst?pi? Robert Ga?dzik z Zambrowa i Zbigniew W?torek ze Z?ocie?ca maj?cy 53 lata 

Robert walka

Po d?ugim i wyczerpuj?cym egzaminie technicznym i po przebytych 40 pe?no kontaktowych morderczych i brutalnych walkach Robert zas?u?enie zda? na stopie? mistrzowski 2 dan natomiast Zbyszek po 30 walkach zaliczy? test na stopie? 1 dan.Ogólnie Kancho Gerard Gordeau 9 dan bardzo chwali? Polaków za wysoki poziom w Kyokushin Karate IBK. Shihan Artur otrzyma? równie? tytu? Country Representative czyli G?ównego przedstawiciela Krajowego IBK.Do Kadry prowadz?cej treningi oraz do Komisji egzaminacyjnej nale?eli :   

  • Kancho Gerard Gordeau 9. dan,Prezydent IBK(Holandia)
  • Hanshi István Adámy 8. dan, IBK  Dyrektor Techniczny(W?gry)
  • Hanshi Nico Gordeau 8. dan, IBK (Holandia)
  • Shihan Zsolt Somogyi 7. dan(W?gry)
  • Shihan Lammert Meinema 6. dan(Holandia)
  • Shihan László Budán 6. dan(W?gry) 
  • Shihan Artur Wi?zowski 5 dan Dyrektor IBK (Polska)
  • Shihan Zsiga Zsolt 5 dan   (W?gry)

Shihan Trening

Wszystkich ch?tnych do udzia?u w treningach w nowym sezonie 2012/2013 zaprasza Shihan Artur Wi?zowski 5 dan Kyokushin 6 dan Ju Jitsu zaj?cia b?d? odbywa?y si? w Ciechanowcu, Zambrowie, Wysokim Mazowieckim, ?om?y, Szumowie kontakt z Mazowiecko-Podlaskim Klubem Karate pod tel. 604259053, pod koniec sierpnia zacznie dzia?a? nowa strona Polskiej Federacji Instytut Budokai Karate.

zdaj?cy z Mistrzami

navan dnia sierpień 25 2012
Drukuj
KomentarzePodziel się z innymi: Delicious Facebook Google Live Reddit StumbleUpon Tweet This Yahoo