#

Skrót najnowszych wydarzeń z życia organizacji:

Polska ekipa z Podlasia na Międzynarodowym Obozie Szkoleniowym IBK Kyokushin Karate na Węgrzech

Noc wojowników Kyokushin Karate - Sukcesy Polaków

Najbliższe zawody:

zawody

Strona Federacji IBK Kyokushin Polska, której prezesem jest Shihan Artur Więzowski(5 dan). Najnowsze wydarzenia, zdjęcia, opisy zawodów - bądź zawsze na bieżąco! Zasubskrybuj nas na Facebooku.

słowa kluczowe: ibk, kyokushin, karate, artur, więzowski, budokai, insytut, shihan, polska, ciechanowiec, 2012, kyo, podlasie, mazowieckie, masutatsu, oyama, ufc, gordeau.

informacje
Przetłumacz stronę:

Odwiedziny gości
Dziś:1,209
Wczoraj:22
W tym tygodniu:1,365
W tym miesiącu:1,445
W tym roku:16,758
Wszystkich:205,277


WYMOGI EGZAMINACYJNE INTERNATIONAL BUDO KAI

stopnie kyu

WYMOGI EGZAMINACYJNE INTERNATIONAL BUDO KAI

W POLSKIEJ FEDERACJI INSTYTUT BUDO KAI KARATE

 

 

 Wymogi do 4 kyu s? ?agodniejsze powy?ej 2 kyu obowi?zuj? wymogi ?wiatowej Organizacji IBK

Ka?dy szef o?rodka prowadzi swój autorski program szkoleniowy i egzaminacyjny do stopnia 3 kyu

Uprzednio informuj?c Prezesa PF IBK dotyczy to zarówno dzieci jak i m?odzie?y, trzymaj?c si? jednak

Uniwersalnych zasad Kyokushin Karate. Dopuszczalne w treningach PF IBK s? elementy

MMA, JU-JITSU, KCKBOXINGU(K1)

IBK

Ka?dy O?rodek ma obowi?zek rozliczy? si? z egzaminów z PF IBK przekazuj?c 40% na PF IBK

Kwota 60% pozostaje w Klubie organizatorze egzaminów

Certyfikaty w imieniu Kancho Gordeau 9 dan wydaje Shihan Artur Wi?zowski

Stopnie 1 kyu weryfikuje Dyrektor IBK Polska Shihan Artur Wi?zowski

 

Egzaminatorami mogą być wszyscy posiadacze czarnych pasów w Karate Kyokushin po uzyskaniu zgody Prezesa Zarządu na przeprowadzenie egzaminu w imieniu PF IBKKihon:

-Tachikata
Heisoku Dachi, Musubi Dachi, Heiko Dachi, Fudo Dachi (Sotohachiji Dachi), Uchihachiji Dachi, Sanchin Dachi, Zenkutsu Dachi, Kiba Dachi, Tsuruashi Dachi

-Tsuki Waza
Seiken Chudan Tsuki, Seiken Jodan Tsuki, Seiken Ago Uchi, Seiken Shita Tsuki, Seiken Kagi Tsuki, Hiji Uchi, Uraken Ganmen Uchi, Uraken Sayu Ganmen uchi, Uraken Hizo Uchi, Uraken Mawashi Uchi, Shuto Ganmen Uchi, Shuto Sakotsu Uchi, Shuto Sakotsu Uchikomi, Shuto Jodan Uchi Uchi, Shuto Hizo Uchi

-Uke Waza
Jodan Uke, Chudan Soto Uke, Chudan Uchi Uke, Gedan Barai, Uchi Uke – Gedan Barai

-Keri Waza
Mae Keage, Uchi Mawashi Keage, Soto Mawashi Keage, Hiza Geri, Kin Geri, Mae Geri, Mawashi Geri, Yoko Keage, Kansetsu Geri, Yoko Geri, Ushiro Geri

-Ido Kihon
In Zenkutsu Dachi: Poruszanie do przodu, do ty?u i obrót + jedna pojedy?cza technika (uderzenie, kopni?cie, blok), na przyk?ad Zenkutsu Dachi + Seiken Chudan Oi Tsuki lub Gyaku Tsuki

Kondycja:

 • Elastyczno??, gibko??

 • Pompki: 20

 • Brzuszki: 20

 • Podskoki z kucania: 20

 • Stanie na r?kach: 20 sekund (z partnerem)

 • Podci?ganie: 3

Pytania teoretyczne:

 • Co to jest Kyokushin?
 • Jaki ma symbol?
 • Kto by? za?o?ycielem Kyokushin?
 • Jak nosi? kimono?

Na 10 i 9 kyu

Podstawy takie same jak poprzednio i nast?puj?ce rzeczy:

Kihon

-Tachikata
Kokutsu Dachi, Nekoashi Dachi

-Ukemi

-Techniki indywidualnie i z partnerem:

Ido Kihon Kokutsu Dachi (Nekoashi Dachi): krok w przód, do ty?u i obrót, na przyk?ad Kokutsu Dachi + Uchi Uke 

-Kata
Taikyoku Sono Ichi, Ni and San, Sokugi Taikyoku Sono Ichi, Ni i San

 

Kumite


-Yakusoku Kumite:
Blok i przeciw w ró?nych kombinacjach

-Jiyu Kumite:
1 walka- wymogi: Reigi, Kamae, Kiai

Kondycja:

 • Gibko?? w ró?nych pozycjach

 • Pompki: 30

 • Brzuszki: 30

 • Poskoki z kucania: 30

 • Stanie na r?kach: 30 sekund

 • Podci?ganie: 5

 • Tobi Geri i 3 minuty Mae Geri • Na 8 i 7 kyu

Techniki jak do tej pory i nast?puj?ce rzeczy:

Kihon

-Tachikata
Kakeashi Dachi

-Tsuki Waza
Tettsui, Nukite, Shotei

-Uke Waza
Morote Uke, Mae Mawashi Uke, Shuto Mawashi Uke

-Kumikata
Z inn? osob?, techniki chwytania ramienia i kimona przez partnera w pozycji stoj?cej

-Kuzushi
Do stworzenia ró?nych pozycji, jak traci? balans partnera i przygotowa? do rzucania.

-Kokyu Ho
Shinkokyu, Nogere, Ibuki

-Ido Kihon
Kokutsu Dachi Shuto Mawashi Uke, Enkei Gyaku Tsuki
Sanchin Dachi: Poruszanie do przodu, do ty?u i obrót
Kiba Dachi: W pozycji bocznej do przodu i do ty?u (Mae Kosa, Ushiro Kosa), obrót
Kombinacje: Bloki i oddawanie w Sanchin i Kiba Dachi
Kombinacje: Uderzenia bloki i kopni?cia

Kata
Pinan Sono Ichi, Ni and San

Kumite
Yakusoku Kumite: Uke Kaeshi (blok i atak)

Jiyu Kumite: 3 walki x 1 minuta
Kryteria: Reigi, Kamae, Kiai, Szybko??, Energia, Wytrzyma?o??, Kokyu, Uke Kaeshi (blok i atak)

Kondycja:

 • Elastyczno?? w ró?nych ?wiczeniach

 • Pompki: 40

 • Brzuszki: 40

 • Podskoki z kucania: 40

 • Stanie na r?kach: 40 sekund

 • Podci?ganie: 8

 • Tobi Geri: na w?asny wzrost + 10 cm 

 • 5 minut Mae Geri i Mawashi Geri • Na 6 i 5 kyu

Wszystkie techniki jak do tej pory i nast?puj?ce rzeczy:

Kihon

-Tsuki Waza
Koken Uchi, Haito Uchi, Morote Tsuki

-Uke Waza
Koken Uke, Haito Uke, Juji Uke

-Ido Kihon
Kaiten Ido, Dako Ido (na przyk?ad poruszanie si? w Kiba Dachi w 90 i 45 stopniach)

-Nagewaza
O Soto Gari, Ko Soto Gari, O Uchi Gari, Ko Uchi Gari

-Newaza
Kesa Gatame

-Kansetsu Waza
Blokowanie ramion w pozycji stoj?cej

-Shimewaza
Duszenie w pozycji stoj?cej od przodu i od ty?u

Kata
Pinan Sono San, Yon, Go i Sanchin no Kata

Kumite
Yakusoku Kumite: Uke Kaeshi (Blok i przeciwnie z ró?nymi atakami, rzucanie i techniki na ziemi)

Jiyu Kumite: 5 walk × 1 minuta
Kryteria: Reigi, Kamae, Kiai, Szybko??, Moc, Wytrzyma?o??, Kokyu, Uke Kaeshi

Kondycja:

 • Elastyczno?? w ró?nych ?wiczeniach

 • Pompki: 50

 • Brzuszki: 50

 • Wyskoki z kucania: 50

 • Stanie na r?kach: 50 sekund

 • Podci?ganie: 10

 • Tobi Geri: na w?asn? wysoko?? + 15 cm

 • 7 minut Mae Geri, Mawashi Geri i Yoko Geri • Na 4 i 3 kyu

Wszystkie podstawy jak do tej pory i nast?puj?ce techniki:

Kihon

-Nagewaza
O Goshi, Harai Goshi, Uchimata, Ippon Seoinage

-Osaewaza
Kesa Gatame, Yoko Shiho Gatame, Kuzure Kamishiho Gatame

-Kansetsuwaza
Garami, Ude Shigi Juji Gatame

-Shimewaza
Gyaku Juji Jime, Okuri Eri Jime, Hadaka Jime

-Ido Kihon
Podstawowy krok w Jiu Kamae Okuri Ashi, Fumi Ashi, Kosa, Oi Ashi (Sagari)

Kata
Tsuki no Kata, Yantsu, Gekisai Dai, Taikyoku sono Ichi, Ni i San Ura

Kumite
Yakusoku Kumite: Ró?ne bloki i oddawanie w Jiu Kamae, dowolne poruszanie si?. Dowolne techniki rzucania i praca w parterze.

Jiyu Kumite: 10 walk × 1 minuta
Kryteria: Reigi, Kamae, Kiai, Szybko??, Moc, Wytrzyma?o??, Kokyu, Uke Kaeshi, Rytm, Umiej?tno?ci w kombinacjach (nale?na równowaga mi?dzy ramieniem a technik? nóg podczas ruchu).

Kondycja:

 • Elastyczno?? w ró?nych ?wiczeniach

 • Pompki: 60

 • Brzuszki: 60

 • Wyskoki z kucania: 60

 • Stanie na r?kach: 60 sekund

 • Podci?ganie: 12

 • Przeskakiwanie nad kijem 10 razy w przód i w ty?

 • 10 minut Mae Geri, Mawashi Geri, Yoko Geri i Tobi Mae Geri • Na 2 i 1 kyu

Wszystkie podstawy jak do tej pory i nast?puj?ce techniki:


-Ido Kihon
Poruszanie w Jiu Kamae w inne strony i kierunki

Kata
Gekisai Sho, Tensho, Saifa, Pinan sono Yon i Go Ura

Kumite
Yakusoku Kumite: blok i oddawanie. Bliskie techniki walki, rzucanie i praca w parterze na u?ytecznym poziomie.

Jiyu Kumite: 15 walk × 1 minuta

Kryteria: Reigi, Kamae, Kiai, Szybko??, Moc, Wytrzyma?o??, Kokyu, Uke Kaeshi, Rytm, Zdolno?? do kombinacji (nale?na równowaga w jakimkolwiek dzia?aniu).

Tameshi Wari
Wi?cej desek ni? wymogi turniejowe (3 lub wi?cej) Shuto, Seiken, Hiji i techniki Sokuto, z betonowym wsparciem i z partnerem trzymaj?cym r?cznie.

Kondycja

 • Elastyczno?? w ró?nych ?wiczeniach

 • Pompki: 70

 • Brzuszki: 70

 • Wyskoki z kucania: 70

 • Stanie na r?kach: 90 sekund (chodzenie na r?kach, extra na Seiken)

 • Podci?ganie: 15

 • Tobi Geri: Na w?asn? wysoko?? + 25 cm (Tobi Ushiro Geri i Tobi Ushiro Mawashi Geri prawa i lewa)

 • Przeskakiwanie nad kijem 10 x w przód i w ty?

 • 12 minut Jodan Keri WazaUmiej?tno?ci na ró?ne czarne pasySHO DAN, SEMPAI (Czarny pas z 1 z?otym pagonem)

Kata
Seienchin, Garyu
Goshin Jitsu
Ucieczki z ró?nych d?wigni w parterze
Perfekcyjna kondycja powy?ej wymogów na br?zowy pas
Jiyu Kumite: 30 walk × 1 minuta
Kandydat musi by? wspania?ym karatek? i prawdziwym przyk?adem dla uczniów.
Wiek: minimum 18 lat (junior Sho dan od 10 lat tylko w wyj?tkowej sprawie i musi powtórzy? walki w wieku 18 lat)

NI DAN, SEMPAI (Czarny pas z 2 z?otymi pagonami)

Kata
Seipai, Kanku
Jiyu Kumite: 40 walk × 1 minuta
Perfekcyjna kondycja powy?ej wymogów na 1 dan
Kandydat musi mie? licencje s?dziego naro?nego i oficjaln? licencj? nauczyciela.
Wiek: minimum 20 lat

SAN DAN, SENSEI (Czarny pas z 3 z?otymi pagonami)

Kata
Wysokie wykonanie wszystkich kata równie? Sushiho
Jiyu Kumite: 50 walk × 1 minuta
Kandydat musi mie? krajow? licencj? s?dziowsk? i by? przyk?adame dla uczniów przez swoje techniczne zdolno?ci.
Egzamin musi by? poprowadzony przez mianowanego Shihana z IBK. 
Wiek: minimum 23 lata

YON DAN, SENSEI (Czarny pas z 4 z?otymi pagonami)

Kandydat musi posiada? mi?dzynarodow? licencj? s?dziego naro?nego i tak?e wspomaga? efektywnie mi?dzynarodow? organizacj?.
Musi wykazywa? si? tak?e w?a?ciwym charakterem, osobowo?ci? i musi posiada? rekomendacj? ?wiatowej organizacji.
Musi tak?e wzi?? udzia? minimum w 5 ró?nych zawodach i seminariach mi?dzynarodowych.
Egzamin musi by? prowadzony przez mianowanego Shihana z IBK. 
Wiek: minimum 27 lat

GO DAN, SHIHAN (Czarny pas z 5 z?otymi pagonami)

Kandydat musi posiada? rekomendacj? IBK i ?wiatowej organizacji i musi mie? odpowiedni charakter i by? osob? szanowan? w IBK Kyokushin Budo Kai.
Tak?e musi posiada? mi?dzynarodow? licencj? s?dziowsk?.
Egzamin musi by? przeprowadzony przez mianowanego Shihandai z IBK.
Wiek: minimum 35 lat

ROKU DAN, SHIHAN (Czarny pas z 6 z?otymi pagonami)

Kandydat musi wspiera? mi?dzynarodow? organizacj? efektywnie.
Inne wymogi takie same jak dla Go Dan.
Wiek: minimum 41 lat

NANA DAN i wy?sze stopnie, SHIHANDAI
(Czarny pas z 7-10 z?otymi pagonami)

Te stopnie mog? by? nagrod? tylko od Zarz?du, Komitetu Technicznego i Kaicho IBK.
Kandydat musi by? mistrzem Kyokushin Karate bardzo wyj?tkowym i szanownym technicznie i osobowo?ciowo. Osoba ta jest wyj?tkowo doceniana i szanowana w?ród karateków na ca?ym ?wiecie. Musi pracowa? ci??ko codziennie dla Kyokushin przez swoje ?ycie.
Wszystkie tytu?y tej osoby musz? by? utrzymane przez d?ugi czas w ?wiatowych i mi?dzynarodowych organizacjach. 

Napisane przez navan dnia wrzesień 12 2012
8976 czytań · Drukuj
KomentarzePodziel się z innymi: Delicious Facebook Google Live Reddit StumbleUpon Tweet This Yahoo